blog

Algemene voorwaarden: mag je aansprakelijkheid uitsluiten?

Algemene voorwaarden. De kleine lettertjes. Dat document dat je als klant eigenlijk nooit leest. Maar voor jou als leverancier/dienstverlener o zo belangrijk is. Onder meer omdat je erin regelt hoe en wanneer betaald moet worden, hoe het zit met garantie en je er je aansprakelijkheid in kunt beperken of uitsluiten. Over dat laatste onderwerp gaat …

Algemene voorwaarden: mag je aansprakelijkheid uitsluiten? Lees meer »

Overeenkomsten: wat is het verschil tussen ontbinden en vernietigen?

Verreweg de meeste overeenkomsten eindigen zonder geschil, na de afgesproken contractstermijn of omdat ze worden opgezegd. Maar het kan ook voor komen dat je een geschil hebt en je daarom (eerder) van het contract af wil. In bepaalde gevallen kan je de overeenkomst dan ontbinden, terwijl het in andere gevallen mogelijk is de overeenkomst te …

Overeenkomsten: wat is het verschil tussen ontbinden en vernietigen? Lees meer »

Wat doe je als de wederpartij de overeenkomst niet nakomt?

Als je een contract hebt gesloten, mag je ervan uitgaan dat de wederpartij de afspraken in dat contract nakomt. Net als jij. Toch komt het regelmatig voor dat de andere contractspartij zijn deel van de afspraken niet, niet op tijd, niet volledig of niet juist nakomt. Welke mogelijkheden heb je dan?

Overeenkomsten: wanneer en waarom moet je partner meetekenen?

Als ondernemer staat het je in principe vrij om zelfstandig overeenkomsten aan te gaan. Maar bepaalde risicovolle overeenkomsten kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor je privévermogen. En dus ook voor je gezin. Oók als je een BV hebt. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan moet je partner dus bij sommige overeenkomsten meetekenen. …

Overeenkomsten: wanneer en waarom moet je partner meetekenen? Lees meer »

Factuur niet betaald? Denk aan het recht van reclame!

Als je producten hebt geleverd die niet betaald worden, heb je verschillende opties. Een optie die nog wel eens over het hoofd wordt gezien is het recht van reclame. Met dit recht wordt de koopovereenkomst ontbonden en krijg je het eigendom van de geleverde producten terug.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.