Overeenkomsten: wanneer en waarom moet je partner meetekenen?

Als ondernemer staat het je in principe vrij om zelfstandig overeenkomsten aan te gaan. Maar bepaalde risicovolle overeenkomsten kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor je privévermogen. En dus ook voor je gezin. Oók als je een BV hebt. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan moet je partner dus bij sommige overeenkomsten meetekenen.

Overeenkomsten waarvoor je partner moet meetekenen

Deze overeenkomsten zijn opgenomen in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd heb je de toestemming van je partner nodig voor bepaalde rechtshandelingen of overeenkomsten die zien op de echtelijke woning, bepaalde giften, koop op afbetaling en voor overeenkomsten waarbij je je borg stelt of aansprakelijk stelt voor de schuld van iemand anders.

Denk bij een borgstelling aan de situatie waarin je voor een (her)financiering van je bedrijf aanklopt bij de bank. De kans is groot dat de bank je dan vraagt om je – als extra zekerheid – ook in privé borg te stellen. Daarmee kan de bank zich op je privévermogen verhalen op het moment dat je onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Het gaat hierbij dus om rechtshandelingen en overeenkomsten die ook een risico met zich meebrengen voor je partner en je gezin. Door verplicht te stellen dat je partner hier ook toestemming voor moet geven (en vaak zelfs moet meetekenen), neemt de wetgever je gezin als het ware in bescherming tegen onverantwoord handelen van jouw kant.

Wat als je partner niet heeft meegetekend?

Het is belangrijk dat je weet dat je partner ook moet meetekenen als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Daar bestaan in de praktijk nog wel eens misverstanden over, met alle gevolgen van dien.

Want wat gebeurt er als je partner geen toestemming heeft verleend? Dan kan hij/zij de overeenkomst vernietigen. Als je partner dat doet, was de overeenkomst nietig vanaf het moment dat je hem bent aangegaan. In vrijwel alle gevallen is de andere contractspartij daarvan de dupe, maar ook voor jou is dit niet zonder risico. Onder omstandigheden kan je namelijk worden aangesproken voor onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld als je verkeerde informatie hebt gegeven over je huwelijkse staat of als je de handtekening van je partner hebt vervalst.

Uitzondering op toestemmingsvereiste

In de wet is ook opgenomen dat er in sommige gevallen een uitzondering wordt gemaakt op het toestemmingsvereiste. Ben je bijvoorbeeld bestuurder van een NV of BV, en heb je alleen of samen met je medebestuurders de meerderheid van de aandelen? Dan heb je voor een borg- of zekerheidsstelling geen toestemming van je partner nodig als je de overeenkomst sluit in de ‘normale uitoefening van het bedrijf’. Ook als eenmanszaak heb je in een aantal gevallen geen toestemming nodig als je handelt in de ‘normale uitoefening van het bedrijf’.

Normale uitoefening van het bedrijf

Maar wanneer is er sprake van de normale uitoefening van het bedrijf? Het antwoord op die vraag is even simpel als ingewikkeld: dat hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Bovendien loopt de rechtspraak op dit punt erg uiteen. Maar in het algemeen wordt de ‘normale uitoefening van het bedrijf’ strikt uitgelegd en dus niet snel aangenomen. Het is in dit soort situaties dus altijd goed om je te laten adviseren voor je een risicovolle overeenkomst aangaa

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.