Factuur niet betaald? Denk aan het recht van reclame!

Als je producten hebt geleverd die niet betaald worden, heb je verschillende opties. Een optie die nog wel eens over het hoofd wordt gezien is het recht van reclame. Met dit recht wordt de koopovereenkomst ontbonden en krijg je het eigendom van de geleverde producten terug.


Wat is het recht van reclame?
Het recht van reclame houdt het recht in om als leverancier de door jou geleverde producten terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) wordt betaald. Dit recht is geregeld vanaf artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Als je het recht van reclame inroept wordt de koopovereenkomst ontbonden en gaat de eigendom (anders dan bij een normale ontbinding) weer over naar jou als leverancier. Dat betekent dat je debiteur de goederen moet teruggeven. Doet hij dat niet? Dan kan je ze terugvorderen en er (eventueel) beslag op laten leggen.
Het recht van reclame is een zogenaamd ‘wettelijk recht’. Dat betekent dat je er niets over hoeft af te spreken in de overeenkomst of algemene voorwaarden. Als er is voldaan aan de voorwaarden mag je het recht van reclame altijd uitoefenen.
Voorwaarden recht van reclame
Om het recht van reclame te kunnen uitoefenen, moet er zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
✓  Je hebt roerende zaken geleverd die geen registergoed zijn (zoals schepen en vliegtuigen).
✓  De koopprijs is niet (volledig) voldaan.
✓  Er is voldaan aan de voorwaarden voor ontbinding van de overeenkomst (zoals genoemd in artikel 6:265 BW). Met andere woorden, je debiteur moet in verzuim zijn. Meestal is dat automatisch het geval als de betalingstermijn is verstreken.
✓  De goederen bevinden zich nog in dezelfde staat als waarin jij ze hebt geleverd. Ze mogen dus niet zijn bewerkt of verwerkt.
✓  De goederen zijn nog niet doorverkocht en doorgeleverd aan een derde die geen rekening hoefde te houden met het recht van reclame.
Als aan die voorwaarden is voldaan, moet je aan de volgende eisen voldoen:
✓  Je moet het recht van reclame schriftelijk inroepen.
✓  Dat moet binnen 6 weken nadat de uiterste betaaldatum is verlopen, of binnen 60 dagen na de dag waarop het product bij de koper is opgeslagen.
Recht van reclame en faillissement
Het recht van reclame is niet alleen heel bruikbaar bij debiteuren met betalingsproblemen, maar ook in een faillissement. Want ook als je klant failliet is mag je het recht van reclame inroepen en dus geleverde producten terugnemen.
Als je het recht van reclame in een faillissement inroept, moet je dit bij de curator doen. Je moet de curator dan wel een redelijke termijn geven om ofwel de koopprijs alsnog te betalen, ofwel zekerheid te stellen voor de betaling. Een termijn van 14 dagen zal hiervoor meestal volstaan.
Maar er staat toch al een eigendomsvoorbehoud in mijn algemene voorwaarden?
Ik hoor je denken: ‘Ik heb toch algemene voorwaarden met een eigendomsvoorbehoud?’. Dat kan zo zijn, maar om daar een beroep op te kunnen doen moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. En in de praktijk gaat het daar nog wel eens mis. Zo maak ik helaas regelmatig mee dat de algemene voorwaarden niet in de overeenkomst van toepassing zijn verklaard, of dat zij niet (op de juiste manier) ter hand zijn gesteld. Daardoor is het eigendomsvoorbehoud niet geldig en kan je er dus ook geen beroep op doen.
In een faillissement is een curator bij een ingeroepen eigendomsvoorbehoud altijd alert op de formaliteiten rondom de algemene voorwaarden. Klopt er iets niet? Dan volgt op zijn minst een discussie. In het ergste geval sneuvelt het eigendomsvoorbehoud en rest het indienen van de vordering bij de curator.
Conclusie
Het recht van reclame wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Zonde en onnodig. Zeker als aan de voorwaarden is voldaan, terwijl het niet zeker is of een eventueel eigendomsvoorbehoud overeind blijft. Om geen kansen te missen adviseer ik je dus om, als aan de voorwaarden is voldaan, altijd eerst het recht van reclame in te roepen. Het is een snelle manier om je goederen terug te krijgen.
Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.