Top 5: als je debiteur niet betaalt.

De economie groeit en de orders stromen binnen. Tegelijkertijd neemt de kans toe dat je af en toe een klant hebt die niet betaalt. Vervelend natuurlijk. En als je klant failliet gaat, dan houdt het meestal helemaal op. Toch kun je veel doen om als leverancier je schade te beperken. Hier volgt een top 5 met bekende en minder bekende mogelijkheden.1. uitgebreid eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud: geleverde spullen blijven je eigendom totdat de debiteur heeft betaald. Maar wist je dat het eigendomsvoorbehoud kan worden uitgebreid voor alle door jou geleverde en te leveren spullen (en gemaakte kosten) totdat de laatste factuur is betaald?

In de praktijk is natuurlijk een deel van de geleverde spullen al verwerkt of doorverkocht door de klant. Toch kan een uitgebreid eigendomsvoorbehoud zin hebben, bijvoorbeeld als je producten verkoopt met een verschillende omloopsnelheid. Of als je veel van dezelfde producten aan een klant hebt verkocht en je die producten na de levering niet meer van elkaar kunt onderscheiden.

Wellicht kun je een product dat bijv. zes maanden geleden is geleverd nog terughalen in verband met onbetaalde facturen voor een meer recente levering. Kijk dus goed of je eigendomsvoorbehoud ruim genoeg is beschreven en maak er gebruik van als je klant in verzuim is.

2. regel je algemene voorwaarden goed

De meest effectieve afspraken om je risico’s te beperken staan waarschijnlijk in je algemene voorwaarden.

Het is dan van belang om ervoor te zorgen dat de klant aan die algemene voorwaarden is gebonden. En daarvoor zijn twee dingen belangrijk bij het sluiten van een (koop)overeenkomst:

  1. Zorg er voor dat je klant voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (of voordat hij op je site op de ‘ koop nu’ knop klikt) die algemene voorwaarden te zien krijgt en
  2. dat de klant ervoor tekent (of aanvinkt) dat de algemene voorwaarden zijn ontvangen en dat die voorwaarden van toepassing zijn op jullie overeenkomst.

Is dit niet goed geregeld? Dan zal een slimme debiteur de stelling innemen dat je algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd en dus niet van toepassing zijn. Of die stelling stand houdt valt nog te bezien – er zijn nog wel een paar mogelijkheden waardoor een debiteur alsnog is gebonden aan algemene voorwaarden- maar de discussie wil je gewoon voorkomen.

3. recht van reclame

Geen eigendomsvoorbehoud in je contract of algemene voorwaarden? Je hebt nog steeds het recht van reclame! Je hebt het recht om goederen op te eisen bij de debiteur voor zover zij kort geleden zijn geleverd en de debiteur in verzuim is. Dit moet schriftelijk en er gelden korte termijnen. Je kunt aanspraak maken op het recht van reclame:

  1. binnen zes weken nadat de betaaltermijn voor een factuur is verstreken of
  2. binnen 60 dagen na de levering van de producten.

4. garantstelling

Is de klant een BV, een NV of bijvoorbeeld een Engelse Limited? Vraag dan aan haar directeur of aandeelhouder om (gedeeltelijk) borg te staan voor de nakoming van de verplichtingen van je klant. Als de klant niet nakomt kun je de directeur of aandeelhouder aanspreken.

Toegegeven, je wilt hier niet direct mee schermen als je een nieuwe klant binnenhaalt maar als het gaat om een grote levering aan een voor jou onbekende debiteur dan is dit een prima optie. En als de directeur of aandeelhouder weigert, dan vraag je je klant om zelf een oplossing aan te dragen die jouw risico’s beperkt.

5. kredietverzekering

Heb je grote klanten en dus flinke bedragen uitstaan? Dan kan het de moeite waard zijn om een kredietverzekering af te sluiten. In het kort komt het er meestal op neer dat de kredietverzekeraar de kredietwaardigheid van je klant checkt en je vertelt tot welk bedrag de klant op rekening kan kopen. Als je over dat bedrag heen gaat ben je dus niet gedekt. Als je klant niet betaalt en aanmanen helpt niet, dan meld je de vordering aan bij de kredietverzekeraar. Jij krijg dan (een deel van) de vordering vergoed.

(gepubliceerd op 15 augustus 2018)

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.