Tips bij het huren van een bedrijfspand

Waar let je op als je een huurcontract voor een bedrijfspand sluit? Ik deel tips voor het onderhandelen over de voorwaarden van de huur, de inhoud van het contract en het in de hand houden van de kosten. 


Vergunningen 
Voor je begint wil je dat de juiste vergunningen er zijn. Mag het pand verhuurd worden voor de door jou gewenste bedrijfsactiviteiten en hoe zit het met bijv. de milieu- of parkeervergunningen? Onderzoek dit soort aspecten voordat je een huurcontract voor een bedrijfspand sluit en neem een opschortende voorwaarde op in het huurcontract als je bijvoorbeeld bepaalde vergunningen wel hebt aangevraagd maar deze nog niet zijn verleend.  
Huurtermijn 
De gebruikelijke termijn voor het huren van een middenstandsbedrijfsruimte (zoals een winkel of horeca) is 5 jaar. Wil je korter huren? Je bent vrij om onderling een huurperiode van maximaal twee jaar af te spreken. Wil je tussen de 2 en 5 jaar huren, dan moet daarvoor toestemming worden gevraagd aan de rechter. 
Bij andere bedrijfsruimten zoals kantoren en magazijnen mogen huurder en verhuurder helemaal zelf de huurtermijn bepalen.  
Een langlopend huurcontract brengt natuurlijk risico’s met zich. Als je als huurder besluit om na een paar jaar te stoppen met je bedrijf dan zit je nog gewoon aan het huurcontract vast. Je kunt dan in overleg met de verhuurder bijv. proberen om een vervangende huurder te vinden. Maar soms is het prettiger om vooraf zekerheid te hebben over het tussentijds kunnen eindigen van een huurcontract. In zo’n geval is het mogelijk om met de verhuurder een break-optie overeen te komen. Die break-optie houdt in dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan beëindigen tegen betaling van een bepaalde vergoeding aan de verhuurder.  
Huurprijs 
De huur is vaak een belangrijke kostenpost voor een bedrijf. Bereken goed wat je maximaal uit kan geven aan huur en houd daarbij rekening met periodes waarin het minder goed kan gaan met je bedrijf. Breng ook de bijkomende kosten zoals de servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en belastingen in beeld. Je wilt niet voor dure verrassingen komen te staan na het sluiten van het huurcontract.  
Het is vervolgens zaak om met de verhuurder te onderhandelen over de huurvoorwaarden, waaronder dus de huurprijs. Wil de verhuurder niet onderhandelen over een lagere huur? Dan heeft het wellicht zin om in te zetten op een huurvrije periode of een (gedeeltelijke) vergoeding van een door jou begrote verbouwing. Ook kun je een huurprijs afspreken die stijgt met de omzet van je onderneming.  
Inhoud van het huurcontract 
Bij het opstellen van het huurcontract zijn er een aantal zaken waar je op let waaronder:  
  • In de huurovereenkomst wordt vaak beschreven welke bedrijfsactiviteiten de huurder in het pand mag uitoefenen. Zo verzekert de verhuurder zich ervan dat bijv. een elektronicawinkel niet opeens een groentewinkel wordt. Als huurder heb je er belang bij dat een niet al te nauwkeurige omschrijving van bedrijfsactiviteiten wordt opgenomen zodat je later de nodige bewegingsruimte hebt om je activiteiten uit te breiden of te verleggen zonder dat je daarvoor in gesprek moet met de verhuurder.  
  • Veel verhuurders maken gebruik van het ROZ-model. Dit is een modelhuurcontract met algemene voorwaarden dat voordelig is opgesteld voor de verhuurder. Lees het huurcontract en die algemene voorwaarden goed door. Je zult dan bijv. ontdekken dat je zelf verantwoordelijk bent voor onderhoud en reparatie van heel veel zaken in en aan het pand. Wil je dat niet? Maak er afspraken over. 
  • Wat zijn de afspraken over de huurprijs, servicekosten, BTW, huurverhoging en eventueel een huurvrije periode?  
  • Wat te doen met door jou als huurder gedane verbeteringen aan het pand als de huurperiode is afgelopen? Als je verwacht veel te investeren dan wil je financiële afspraken met de verhuurder maken.  
  • Overleg met de verhuurder over reclameborden en andere signing die je buiten het pand wilt aanbrengen. 
Overweeg je om een huurcontract voor een bedrijfspand te sluiten? Laat je vooraf goed informeren over de inhoud van het contract en de mogelijke risico’s. 
Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.