Starten met een VOF

De vennootschap onder firma (VOF) is een bekende rechtsvorm om samen een bedrijf te beginnen. Het is eenvoudig om een VOF te starten: schrijf je samen als vennoten in bij de Kvk en je kunt beginnen met je bedrijf. Toch zijn er een paar dingen om even over na te denken:


Niet verplicht, wel verstandig: een vof-contract
De wetgever heeft een aantal regels opgesteld voor de VOF maar die zijn vooral van regelend recht. Dit betekent dat ze gelden als partijen zelf geen afspraken hebben gemaakt. Maar het is goed mogelijk dat de wettelijke regels helemaal niet aansluiten bij de bedoeling van jullie als vennoten van de VOF.
Ga dus niet alleen op basis van een handdruk en goede bedoelingen van start maar zet de onderlinge afspraken op papier. Stel jezelf vragen zoals: Wie brengt geld in? Wie brengt kennis en arbeid in? Hoe zijn de taken verdeeld? Wie mag waarover beslissen? Hoe wordt de winst verdeeld en welk inkomen halen we uit de VOF? Wat te doen bij verlof en ziekte? Willen we een concurrentiebeding met elkaar afspreken? Download ook eens een voorbeeld van een VOF contract dan krijg je een indruk van wat er nog meer geregeld kan worden.
Aansprakelijkheid
Startersaftrek, zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Wat deze belastingvoordelen met aansprakelijkheid te maken hebben? Op zichzelf niets maar het zijn vaak belangrijke argumenten om te kiezen voor een VOF in plaats van een BV. Maar die keuze bepaalt ook je aansprakelijkheid! Als vennoot van de VOF ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van die VOF. Als de VOF niet kan betalen kunnen de schuldeisers de vennoten dus privé aanspreken. Gaat de VOF failliet? Dan zijn de vennoten dus ook failliet (of de wettelijke schuldsaneringsregeling in). Bij een BV is dat niet het geval. Als aandeelhouder is je prive-vermogen veilig. Laat je dus niet enkel leiden door de belastingvoordelen van de VOF maar laat de te verwachten (financiële) risico’s van je onderneming een serieuze rol spelen bij je keuze voor de VOF of voor een andere rechtsvorm.
Regel het einde aan het begin
Volgens de wet eindigt de VOF ondermeer wanneer een vennoot (of meerdere vennoten) de VOF opzegt. Een vennoot kan zelf besluiten om te stoppen maar niet zelden is er zo’n onenigheid tussen de vennoten dat er niet meer valt samen te werken.
Het gevolg van het opzeggen is dat het vermogen van de VOF moet worden verdeeld. Je zult het dan eens moeten worden over de waarde van het ‘aandeel’ van de uittredende vennoot in de VOF. Tegelijkertijd moeten afspraken worden gemaakt die het voor de overgebleven vennoot of vennoten mogelijk maken de onderneming voort te zetten. En als niemand met het bedrijf verder wil, spreek je af het bedrijf (of alleen de aanwezige spullen) te verkopen.
Dit is natuurlijk voer voor eindeloze discussies, zeker als de onderlinge sfeer inmiddels flink is verslechterd. Gelukkig hebben jullie van te voren, toen jullie elkaar nog mochten, goede afspraken gemaakt over het mogelijke einde van de samenwerking.
(gepubliceerd op 24 augustus 2018)

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.